Tin tức

Các loại ống nước khác nhau là gì?

Các loại ống nước khác nhau là gì?

Câu hỏi:

>

Trả lời: đồng, nhưng cũng PVC, PER, đa lớp và linh hoạt.

Cho đến gần đây, chỉ có đồng được sử dụng cho đường ống nước, việc sử dụng chì bị cấm. Nhưng ngày nay sự lựa chọn rộng hơn nhiều. Bên cạnh đường ống đồng bị ủ hoặc cứng cổ điển, vẫn được sử dụng cho độ bền và độ rắn của nó, có 5 loại ống nước khác (từ rẻ nhất đến đắt nhất): ống PVC, đặc biệt là PVC siêu cứng (ưu điểm chính là không yêu cầu hàn), đường ống PER (có xu hướng thay thế đồng và không tích tụ), đường ống đa lớp (đảm bảo niêm phong tối ưu), và cuối cùng đường ống linh hoạt (chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp phức tạp mà các giải pháp khác không hoạt động).