Tin tức

Các khớp ngói riêng biệt. Vấn đề có thể đến từ đâu?

Các khớp ngói riêng biệt. Vấn đề có thể đến từ đâu?

Câu hỏi:

<>

Trả lời: sự hao mòn của thời gian hoặc con dấu xấu.

Một số nguyên nhân có thể giải thích hiện tượng này. Nếu gạch rất cũ, thời gian chỉ đơn giản là có tác dụng của nó: hao mòn và lặp đi lặp lại qua nhiều năm. Trong trường hợp này, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bạn thay đổi gạch. Tuy nhiên, nếu gạch đã được đặt gần đây và các khớp không giữ được, đây có thể là dấu hiệu của sự trộn kém trong quá trình chuẩn bị vữa vữa (có thể quá khô hoặc trộn kém). Bạn đã làm theo các hướng dẫn được đề cập trên sản phẩm? Để sửa lỗi này, nó sẽ đủ để chuẩn bị vữa một lần nữa (chính xác là lần này) và làm lại các khớp có liên quan. Bạn chỉ có thể cắm các lỗ trong các vết nứt nhỏ.